מה זה שינוי התנהגות ביחס לאכילת יתר
12 באפריל 2017
חותם בריאות – הדרכה למילוי שאלונים
9 באפריל 2021
 

חותם בריאות - תקנון השירות

ברוכים הבאים לאתר 'חותם בריאות' – המפעילה שיטה ייחודית המעודדת ביצוע שינוי התנהגות עצמי במטרה לסייע ליציאה מהתנהגויות בלתי נשלטות ומזיקות. (להלן " תכנית א' ") ותכנית המשך לליווי יישום תכנית הפעולה שגובשה ע"י המשתמש (להלן " תכנית ב' "). האתר פועל בכתובת האינטרנט www.health-seal.co.il ("האתר") והוא מנוהל ומופעל על-ידי חברת חותם בריאות בע"מ, שכתובתה ברחוב המגשימים 20, ת.ד. 7386, קרית מטלון, פתח-תקווה 4934829 ("הנהלת האתר").

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך באשר לשימוש באתר ובשירותיו ו/או בקישורית (link) ייעודית שתמסר לך במייל לצורך מילוי השאלונים ("הקישורית"). אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר ובשאלונים שתקבל ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ו/או הקישורית ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ומהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר. אם אינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ובקישורית.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר, בתכניו, בקישורית ובשירותים הפועלים בו, באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. השאלונים מותאמים למילוי במחשב נייח/נייד בלבד באמצעות דפדפן Chrome.

בכל מקום בתנאים אלה בו מפורטת אחריותה של הנהלת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

תנאי השימוש באתר והשאלונים מנוסחים בלשון זכר ומיועדים לנשים ולגברים. הנוסח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות ההקלדה והקריאה. בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם לרבות בקישורית.

מידע ושירותים באתר

האתר מספק תכנים, מידע ושירותים מטעם הנהלת האתר ושותפיה העסקיים.

בפרט, הנהלת האתר תספק קישוריות במייל עבור סדרה של שאלונים מקוונים ("השאלונים") וקבלת משוב מעת לעת מהנהלת האתר בעקבות השלמתם המלאה, כחלק משיטה ייחודית של הנהלת האתר המעודדת ביצוע שינוי התנהגות עצמי שיסייע לצאת מהתנהגות מזיקה של: אכילת יתר, עישון, והתמכרויות ל: עבודה, מסכים, "פורנו", הימורים וקניות - וזאת באמצעות שאלונים המותאמים אישית, לאחר השאלון הראשון, לכל משתמש.

העלאת המודעות אצל המשתמש נועדה לעודד ביצוע של שינוי התנהגות עצמי, כגון במקרה של התמכרות ל: אכילת יתר, לעישון, עבודה, מסכים, "פורנו", הימורים וקניות ("השירות"). בין היתר, כולל האתר שאלון התנסות הנקרא "שאלון התאמה הדדית" (ללא תשלום) המאפשר לך להתרשם מהשירות לאחר קבלת מספר יוזר וסיסמא מהנהלת האתר. השאלונים המקוונים כוללים קטעי אודיו, לכן חשוב שמחשבך מחובר כראוי לאביזרי שמע (רמקולים או אוזניות).

למען הסר ספק, מובהר כי השירות נועד לצורך העלאת מודעות ועידוד לביצוע שינוי התנהגות עצמי ואין בו כדי להוות טיפול ככלל או טיפול בהתמכרויות בפרט. השימוש בשירות אינו מהווה תחליף לטיפול, יעוץ, עצה רפואית, חוות דעת או חוות דעת מקצועית או התייעצות עם מומחה באשר לטיפול הנדרש, אם נדרש. בכל מקרה של ספק ביחס לצורך לקבלת טיפול או הכוונה מקצועית, עלייך לפנות אל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים. במידה ואתה סובל ממחלת נפש, אתה מתבקש להימנע מהשימוש בשירות.

להנהלת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

תשלום ורישום לשירות

השימוש בשירות טעון הרשמה וכן תשלום. הרישום לשירות נערך בנפרד ובאופן לא מקוון, גם במסגרת שיתוף פעולה של הנהלת האתר עם "פוליסי צ'ק" ("להלן: "פוליסי צ'ק"), המפעילה שרותי בדיקות וחישובי פוליסות ללקוחות חברות הביטוח. פוליסי צ'ק הוא עוסק מורשה על שמו של ארז דיין, שהוא גם בעל השליטה בחותם בריאות. הנהלת האתר עשויה לקיים שיתופי פעולה דומים, עם צדדים שלישיים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

התשלום עבור השימוש באתר ובשירות יוסדר במישרין ובנפרד בינך ובין "חותם בריאות" או צדדים שלישיים לדוגמא "פוליסי צ'ק" ומותנה באישורך המפורש בסיום שאלון "התאמה הדדית" שנמסר לך ללא תשלום. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחיר השירות מעת לעת וכן לגבות תשלום בתמורה לכל שירות עתידי אחר. במקרה זה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו מראש. כל המחירים כוללים מס ערך מוסף כשיעורו בדין במועד התשלום.

לאחר הסדרת התשלום עבור השירות, ימסר לך מספר יוזר, סיסמא וקישורית לכל שאלון שלך לקבלת השירות מהנהלת האתר. לאחר בדיקת הצהרותיך ונתוניך כגון משקל, גובה,BMI וכו' תינתן לך סיסמת גישה לכל שאלון בנפרד ואת הקישורית (link) הייעודית לאזור השאלונים. הסיסמה תועבר למייל האישי שלך. בסיום שאלון "התאמה הדדית" אליו נכנסת באמצעות הקישורית הייעודית, תתבקש להקליד את הסיסמה שנמסרה לך, לאשר את הסכמתך לתנאים אלה ולמלא אחר ההוראות שיוצגו לך. למען הסר ספק במידה ויתברר לאחר מילוי שאלון "התאמה הדדית" שלא נמצאת מתאים לתהליך ע"י הנהלת האתר, תקבל על כך הודעה ולא תחוייב בתשלום כלשהו.

תשומת לבך כי השלמת התשובות לשאלונים שיוצגו לך מוגבלת בזמן (לרוב כשעה וחצי). במידה ולא תשלים את מילוי השאלון בזמן שנקצב, או תשלים אותו באופן חלקי בלבד, יימחקו התשובות שמסרת., אלא אם אישרת מראש שבמילוי שאלון חלקי לא ימחקו תשובותיך והם ישמרו בזיכרון להשלמת השאלון, הנתונים שמילאת יועברו רק לאחר סיום השאלון והקשה על "שלח את השאלון".

בתכנית א': השאלון מתחלף כל שבוע ימי עבודה ממועד משלוח התשובות לשאלון הקודם, במידה וחל עיכוב במילוי השאלון על ידך בתקופה העולה 10 ימים תקבל תזכורת, במידה ועדיין חל עיכוב במילוי השאלון בתקופה מצטברת העולה על 14 ימים תנתן תזכורת נוספת.

בתכנית ב': השאלון מתחלף כל 14 ימי עבודה ממועד משלוח התשובות לשאלון הקודם, במידה וחל עיכוב במילוי השאלון על ידך בתקופה העולה 10 ימים תקבל תזכורת, במידה ועדיין חל עיכוב במילוי השאלון בתקופה מצטברת העולה על 14 ימים תנתן תזכורת נוספת.

הנהלת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על הסיסמה שנמסרה לך בסודיות גמורה, כדי למנוע שימוש לרעה בה. במידת הצורך, פנה אלינו באמצעות "צור קשר" באתר ונסייע לך בהחלפת הסיסמה.

השירות מיועד למשתמשים בני 18 ומעלה. במידה והנך קטין (שגילו נמוך מ-18 שנים), עליך להשתמש באתר רק בכפוף לאישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שמונה לך. בכל מקרה, מוטב כי תתייעץ עם הורייך או האפוטרופוס באשר לתנאים המשפטיים הנקובים בתנאים אלו.

התשובות שתמסור לשאלונים ו/או כל פעולה אחרת שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש במידע זה ייעשה כאמור כמפורט בפרק הפרטיות בתנאים אלה.

הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת האתר לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

* אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של הנהלת האתר;

* אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

* אם הפרת את תנאי הסכם זה ו/או תנאיו של טופס ההרשמה הדיגיטלי;

* אם לא השתמשת בשירות (ללא אישור מראש על הקפאת המנוי) במשך תקופה רצופה העולה על חודש אחד;

* אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך ולהשתמש בשירות בכל דרך שהיא;

* אם מסרת את הקישורית ו/או הסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

* אם יש לך חוב כספי להנהלת האתר, ל"פוליסי צ'ק", או לכל תאגיד בשליטתן ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

השימוש באתר ובשירות

הנך רשאי להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו ובקישוריות שתקבל רק בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן) -

* הנך רשאי להשתמש באתר ובשירות למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק או להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ובקישוריות בכלל ובשאלונים בפרט, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, ביישומים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

* אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר, לרבות השירות.

* אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

* אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

* אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

פרטיות

הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים בו. השימוש באתר ומתן התשובות לשאלונים נשמר באופן נפרד מהפרטים שמסרת לצדדים שלישיים. פרטייך האישיים, המעידים על הרשמתך לשירות וכן כל תשלום ששילמת לצדדים שלישיים כדוגמת "פוליסי צ'ק", מצויים בידיהם בלבד והם ינהגו בהם בהתאם להוראות כל דין.

גילוי נאות: בעל השליטה ב"חותם בריאות בע"מ" הוא גם העוסק המורשה "פוליסי צ'ק" – מר ארז דיין.

אין עליך כל חובה חוקית למסור פרטים או מידע אישי כלשהו להנהלת האתר והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע, לא תוכל להשתמש בשירות. במידה ושילמת ישירות ל"חותם בריאות" הפרטים שלך ישמרו במנותק ממספר היוזר שלך והשאלונים.

בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר בידי הנהלת האתר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר, תשובותייך לשאלונים באמצעות הקישוריות ועוד. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. השימוש במידע זה על-ידי הנהלת האתר נועד כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, לצורך מחקר ופיתוח, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

האתר כולל שאלון התנסות בחינם, המאפשר לך להתרשם מהשירות ללא תשלום. השימוש בו כפוף לקבלת לינק לשאלון. ככל והבעת את הסכמתך להתנסות, הרישום ייעשה בנפרד, באמצעות צדדים שלישיים לדוגמא "פוליסי צ'ק" ובאופן המפורט לעיל בתנאים אלו.

הנהלת האתר תהיה רשאית למסור את המידע אודותייך לצדדים שלישיים ואף לפנות לצדדים שלישיים לדוגמא "פוליסי צ'ק" ולקבל את פרטייך המלאים לצורך כך, אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר; בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי, או במקרה והיא סבורה כי ביצעת עבירה פלילית וכי מוטלת עליה חובה לעדכן את רשויות אכיפת החוק בדבר.

קישורים באתר

הנהלת האתר עשויה להציב באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הנהלת האתר, או מטעמה והנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

הנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

תכנים מסחריים

הנהלת האתר עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. הנהלת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, לרבות השאלונים, הינן של הנהלת האתר בלבד, או של צד שלישי שהתיר להנהלת האתר להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגראפי של האתר, השאלונים ובסיסי הנתונים של הנהלת האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלת השירות.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

שם האתר וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. התמונות המוצגות בשאלונים נרכשו כחוק באתרים הבאים: Dreamstime, Shutterstock, Istockphoto ואין לעשות בהם שימוש כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכיך ולמטרותיך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

השימוש באתר ובשאלונים ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר ובשאלונים הינה באחריותך המלאה בלבד. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר והשאלונים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, לרבות הפרטים לגבי השתתפותך בשירות מסוים, או לשיבוש בפרטים כאמור – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של הנהלת האתר או של מי מטעמה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות

הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום, או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הנהלת האתר רשאית להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופקו השירות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק הנהלת האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר והשאלונים. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף - זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

המחאה

העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

פנה אלינו

הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מכל סיבה אחרת, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. טלפון: 03-9221586; דוא"ל: office@health-seal.com.

עודכן לאחרונה ביום 15/02/2023

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.